Image
 

Den danske kunstner Nicolai Abildgaard kan d. 29. August 2009 – 3. januar 2010 opleves i en stor særudstilling på Statens Museum for Kunst.
Krogh&Co står for design og opsætning af det 300 sider store værk om kunstneren, samt for skiltning og profilering af udstillingen.